"We are talking about a (R)evolution"... The Press Release for the 2021 edition is out ! 

(see 3 languages below)

PRESS RELEASE

The 2021 BAM marketing Congress, a 3-fold event (R)evolution

Mark your calendar for December 2-3!

Brussels, June 9, 2021. “A Revolution, you say?!” That’s right, this year’s BAM Marketing Congress will undergo multiple major transformations! The 2021 BAM Marketing Congress is announced – combining the best of both worlds: In-person & Virtual!

Meet, Mingle, Learn

We will all be able to meet, mingle, learn and network throughout a two-day event for 1000 in-person attendees per day! Moreover, in order to provide increased accessibility, the event will offer an interactive virtual extension, following on the success of 2020’s fully virtual edition.

 

40th Anniversary

As if we needed another reason to party, this year is the 40th anniversary of the BAM Marketing Congress! Expect an epic evening of celebrations!

 

Long-term Collaboration

The next few years represent an especially exciting opportunity for the BAM Marketing Congress to grow, supported by the event management experience of OFCORES. Indeed, the Belgian Association of Marketing (BAM) and OFCORES Events have engaged in a long-term collaboration for the organization of the BAM Marketing Congress, combining the best event management expertise with the top marketing inspiration gurus to deliver an outstanding Congress experience!

 

Early Bird

The location will be revealed next week, and “early-bird” ticket announcements will start soon.

 

 

“We are convinced that marketers will benefit from this new collaboration with OFCORES on the BAM Marketing Congress, as together we will raise the bar of technological expertise, event management, organization and creative mindset! 2021 is expected to bring the BAM Marketing Congress to the next level!”
Koen Van Impe, President of BAM.

 

 

“After having partnered up with BAM for the last five editions, we are delighted to put our shoulders under the BAM Marketing Congress for the coming years. Our entire team is thrilled to pick up the challenge and bring this legendary congress to new heights. I want to thank BAM for their trust in OFCORES as their long-term partner, and I look forward to pursuing our joint philosophy: the more impactful, the more meaningful”.

Jean-Baptiste De Bock, Managing Director at OFCORES

 

--

About the BAM Marketing Congress

The BAM Marketing Congress is a longstanding highpoint for networking and creative insights in the marketing, sales and communications community. Expert speaker inspiration, multiple themed tracks, ample career insights and effective tools – save the date for this unique platform of marketing solutions and networking opportunities!

Join the Marketing Congress BAMily on Instagram, Facebook & Twitter !

More info on www.marketingcongress.be

#marketingcongress, #we_are_bam, #meaningfulmarketing, #ofcoresevents

 

About BAM

The Belgian Association of Marketing (BAM) is the most important community of marketing and media specialists in Belgium. BAM's mission is to transform marketing into a meaningful approach, Meaningful Marketing, which guides entrepreneurs, companies and organisations in their transformation towards customer centricity. BAM focuses on four areas: innovation technology, data, (digital) media and privacy. It does this by organising meaningful events, taking initiatives in collaboration with others, organising training and influencing policy (legislation, lobbying). 

 

More info on www.marketing.be

 

About OFCORES

OFCORES is your international specialist in virtual, hybrid and in-person events for corporate and institutional clients. Our team of digital natives provide one-stop-shop event management services, including comprehensive communication & marketing packages, genuine brand experiences, hybrid event studios, and effective technology and virtual solutions for any “next level” event.

 

More info on www.ofcores.events

 

On Social Media

Please use #BAMmarketingcongress #BAMOFCORES #BAMis40, #BAMrevolution

--

For more information on the content of this press release, contact BAM Nathalie Prieto –  nathalie.prieto@marketing.be or OFCORES Jean-Baptiste De Bock – jb@ofcores.events

 

PERSBERICHT

The 2021 BAM marketing Congress, a 3-fold event (R)evolution

Noteer 2 & 3 december alvast in jouw agenda!

Brussel, 9 juni 2021. “Revolutionair”? Klopt 100! Het BAM Marketing Congress zal voor de editie van dit jaar dit jaar verschillende veranderingen ondergaan en het beste van 2 werelden combineren: live & virtueel!

 

Inspiratie & interactie

Gedurende 2 dagen zullen wij zoals altijd marketers inspireren, informeren en motiveren.We geven 1000 personen de mogelijkheid om de live editie bij te wonen, waarbij interactie en networking vanzelfsprekend een centrale rol zullen innemen. Om het evenement voor iedereen toegankelijk te maken, zal er in navolging van het succes in 2020, ook een virtuele extensie zijn.

 

40e Editie

En ja, we hebben een jubileum te vieren! De deelnemers mogen zich verwachten aan een onvergetelijke feestelijke avond om samen het glas te heffen op de 40e editie van het BAM Marketing Congress!

 

Lange termijn samenwerking

De komende jaren staan volledig in het teken van groei en dit willen we verwezelijken door de krachten te bundelen met OFCORES. De Belgian Association of Marketing en OFCORES zullen voor de komende 5 jaar zij aan zij samenwerken aan de organisatie van het BAM Marketing Congress. Deze kruisbestuiving tussen uitstekende event management expertise en top marketing knowhow leidt gegarandeerd tot een succesformule voor de komende edities!

 

 

Early Bird

De exacte locatie wordt volgende week onthult, en ook de “early bird” ticketverkoop zal binnenkort online van start gaan.

 

 

“We zijn ervan overtuigd dat marketers voordeel zullen halen uit deze nieuwe samenwerking met OFCORES. Samen zullen we de lat hoog leggen op vlak van technische expertise, event management, organisatie en creatieve toetsen! In 2021 zal het BAM Marketing Congress naar een volgend niveau gebracht worden!”
Koen Van Impe, President BAM

 

“Na de afgelopen 5 jaar samengewerkt te hebben met BAM, zijn we verheugd om onze schouders ook voor de komende jaren onder het BAM Marketing Congress te kunnen zetten. Mijn team kan niet wachten om te starten met de voorbereidingen en het legendarische congress naar nieuwe hoogtes te brengen. Ik zou BAM willen bedanken voor hun vertrouwen in OFCORES en ik kijk er naar uit om de gezamelijke filosofie na te streven: “the more impactful, the more meaningful.”

Jean-Baptiste De Bock, Managing Director OFCORES

--

Over het BAM Marketing Congress

Het BAM Marketing Congress is voor iedereen die werkt in marketing, sales of communicatie een hoogtepunt om te netwerken en nieuwe inzichten te verzamelen, door middel van ervaren sprekers, en verschillende thema tracks. Noteer alvast de datum voor dit unieke event!

 

Join the Marketing Congress BAMily on Instagram, Facebook & Twitter !

Meer info op www.marketingcongress.be

#marketingcongress, #we_are_bam, #meaningfulmarketing, #ofcoresevents

 

Over BAM

De Belgian Association of Marketing (BAM) is de belangrijkste community van marketing- en mediaspecialisten in België. BAM heeft als missie om marketing om te vormen tot een betekenisvolle aanpak, Meaningful Marketing, die ondernemers, bedrijven en organisaties begeleidt in hun transformatie naar klantgerichtheid. BAM focust op vier domeinen: innovatietechnologie, data, (digitale) media en privacy. Het doet dat door meaningful events te organiseren, in samenwerking met anderen initiatieven te nemen, opleidingen te organiseren en invloed uit te oefenen op het beleid (wetgeving, lobbying). 

 

Meer info op www.marketing.be

 

Over OFCORES

OFCORES is een internationale specialist in virtuele, hybride en live events voor institutionele en bedrijfsevenementen. OFCORES behoort tot een nieuwe generatie eventbedrijven, die efficiënte, waardevolle technologieën en innovatieve trends integreren in elk project. Op die manier kan de hoogste prioriteit voor elke klant worden gegarandeerd.

 

Meer info op www.ofcores.events

 

Op Social Media

Volg ons met #BAMmarketingcongress #BAMOFCORES #BAMis40, #BAMrevolution

--

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht, contacteer BAM Nathalie Prieto –  nathalie.prieto@marketing.be of OFCORES Jean-Baptiste De Bock – jb@ofcores.events

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le BAM Marketing Congress 2021, une (R)évolution à trois arguments

Bloquez les 2-3 Décembre dans votre agenda!

Bruxelles, 9 juin 2021. “Une revolution, vous dites?!” Et oui, cette année le BAM Marketing Congress se targue de multiples transformations majeures ! Le BAM Marketing Congress 2021 est officiellement annoncé – et il capitalisera sur le “meilleur des deux mondes”: un événement en présentiel comme en ligne !

Se Retrouver, Discuter, Apprendre

Nous pourrons enfin tous nous retrouver, discuter, apprendre et faire du networking au cours d’un événement de deux jours, avec jusqu’à 1000 participants par jour! De plus, le BAM Marketing Congress se dotera d’une “extension” virtuelle pour permettre une encore plus grande participation ainsi que faire honneur au succès de l’édition entièrement virtuelle de 2020.

 

Le 40ème anniversaire

Comme s’il nous fallait une raison de plus pour faire la fête, le BAM Marketing Congress a 40 ans cette année! Attendez-vous à une soirée épique, riche en célébrations!

 

Une collaboration à long-terme

Les années à venir représentent une opportunité de croissance passionante pour le BAM Marketing Congress, ce avec le soutien experimenté en Event Management de OFCORES. En effet, la Belgian Assocation of Marketing (BAM) et OFCORES Events ont embarqué ensemble dans une collaboration longue durée pour l’organisation du BAM Marketing Congress. La formule magique est forte de l’expertise en termes d’organisation d’événements de qualité et de l’indéniable sagesse de “gourous marketers”- leur but commun étant de vous offrir une expérience événementielle hors du commun!

 

“Early Bird”

Le lieu où se tiendra l’événement n’est pas encore révélé, patience donc. De plus, les informations pratiques relatives aux tickets “Early Bird” seront communiquées sous peu.

 

 

“Nous sommes convaincus que les professionnels du Marketing bénéficieront de cette nouvelle collaboration avec OFCORES lors du BAM Marketing Congress dès lors que mettons la barre encore plus haut en termes d’expertise technologique, de gestion d’événements, d’organisation et de créativité! L’édition 2021 mènera le BAM Marketing Congress “to the next level”!
Koen Van Impe, Président de la BAM.

 

 

Nous avons un partenariat avec la BAM depuis 5 ans et nous sommes vraiment honorés de porter le BAM Marketing Congress vers de plus hauts cieux pour les années à venir. Notre équipe est vraiment enthousiaste à l’idée de ce challenge et est bien décidée à porter le BAM Marketing Congress toujours plus haut! Je souhaite remercier la BAM de leur confiance en OFCORES au sein de ce partnership à long-terme et je me réjouis de nourrir plus encore notre philosophie commune: “the more impactful, the more meaningful”.

Jean-Baptiste De Bock, Managing Director à OFCORES.

 

--

A propos du BAM Marketing Congress

La Belgian Association of Marketing (BAM) est la plus importante communauté de spécialistes du marketing et des médias en Belgique. La mission de BAM est de stimuler une démarche de « meaningful marketing » en insufflant plus de sens au métier, afin d’accompagner les entreprises et autres organisations dans leurs efforts pour se centrer davantage sur le client. L’association est active dans quatre domaines: les technologies innovantes, les données, les médias (digitaux) et le respect de la vie privée. Pour atteindre ses objectifs, elle organise tout un éventail d’événements, prend des initiatives en collaboration avec d’autres acteurs, organise des formations et fait du lobbying auprès des instances politiques, notamment en matière de législation. 

 

Rejoignez la Marketing Congress BAMily sur Instagram, Facebook & Twitter !

Plus d’infos sur www.marketingcongress.be

#marketingcongress, #we_are_bam, #meaningfulmarketing, #ofcoresevents

 

A propos de BAM

La Belgian Association of Marketing (BAM) est la plus importante communauté de spécialistes en marketing et medias en Belgique. La mission de la BAM est de faire évoluer le marketing vers une approche qui a du sens, le “Meaningful Marketing”, et qui aide ainsi les professionnels à naviguer vers un meilleur message, mieux centré sur le client. La BAM se focalise sur quatre domaines: l’innovation technologique, le “data”, les médias (digitaux) et la vie privée. Sont organisés des événements et initiatives “meaningful”, des formations en tous genres ainsi que du “lobbying” vers des règles Marketing plus respectueuses.

 

Plus d’infos sur www.marketing.be

 

A propos de OFCORES

OFCORES est votre specialiste international en événements virtuels, présentiels et hybrides, principalement actif auprès de clients Corporate et institutionnels. Notre équipe d’experts propose un “one-stop-shop” de services de management d’événements, incluant la communication, le marketing, la “brand experience”, des studios pour événements hybrides ainsi que des solutions technologiques et virtuelles pour amener tout événement “to the next level”.

 

Plus d’infos sur www.ofcores.events

Sur les Social Media

Suivez-nous à l'aide de #BAMmarketingcongress #BAMOFCORES #BAMis40, #BAMrevolution

--

Pour plus d’informations sur le contenu de ce communiqué de Presse, contactez (BAM) Nathalie Prieto –  nathalie.prieto@marketing.be ou (OFCORES) Jean-Baptiste De Bock – jb@ofcores.events